Yetişkin / Ergen / Çift Terapisti

Uzm. Klinik Psk. Ebru Tokgöz

Lisans eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamış  olup lisans eğitimi boyunca başarı bursları almıştır. Lisans eğitimini “Lezbiyen ve Gey Bireylerde İçselleştirilmiş Homofobi: Benlik Saygısı ve Yalnızlık Düzeyi İncelenmesi” bitirme projesiyle bitirmiş ve üstün onur derecesiyle mezun olmuştur.

Hakkında

Yüksek Lisans eğitimini ise Maltepe Üniversitesi  Klinik Psikoloji bölümünde “Yetişkinlerde Travma Sonrası Stres Belirtileri ile Travma Sonrası Büyüme Arasındaki İlişkide Öz-Şefkatin Düzenleyici Rolü” konulu teziyle tamamlamış, Uzman Klinik Psikolog unvanını almaya hak kazanmıştır.

Bireysel psikoterapide, EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), bilişsel davranışçı terapi, bağlanma odaklı psikodinamik terapi, bilinçli farkındalık(mindfulness) ve kısa süreli çözüm odaklı psikoterapi yöntemlerini uygulamaktadır. Aynı zamanda psikanalitik kişilik gelişimi ve psikopatolojisi kuramlarını temel kabul ederek çalışmaktadır.  Kurucusu olduğu Base Psikoloji’de mesleki hayatına devam etmektedir.

Deneyimler

Klinik Psikolog- M. Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Erişkin Psikiyatri Ana Bilim Dalı

Klinik Psikolog Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-İstismar, ihmal, şiddet, savaş, göç, kayıp gibi nedenlerle travmaya maruz kalan çocuklarla psikoterapi çalışmaları, yetişkinlerle bireysel psikoterapi ve aile-çift terapisi çalışmaları yapmıştır.  “Aile Eğitim Programı” kapsamında çeşitli kurum/kuruluşlarda eğitim ve seminerler vermiştir.

Eğitmen Psikolog -Üniversite öğrencilerine ve ilgili meslek alanlarında çalışan kişilere yönelik İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Tekirdağ, Kocaeli gibi illerde akademik eğitimler vermektedir.

Klinik Psikolog– AFAD Acil Müdahale Ekibi -Herhangi bir afet veya kriz durumlarında psikososyal destek sağlamıştır.

Klinik Psikolog-Kadıköy Belediyesi Risk Altındaki Çocuklar Çalıştayı’nda görev almıştır.

Klinik Psikolog-Ümraniye Sosyal Hizmet Merkezi Roman Vatandaşların Sosyal Entegrasyonu  Psikolojik destek çalışmaları ve proje yazım aşamasında rol almıştır.

Klinik Psikolog-Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama Merkezi (SOYAÇ) Liseden Üniversiteye Gençler Birlikte Risk altındaki 15-19 yaş arası bireylerle görüşme yapmış ve süpervizyonunu tamamlamıştır.

Stajyer Klinik Psikolog-Bağımlılık Yapıcı Madde Danışma ve Ayakta Tedavi Merkezi (Dan-Te)

Stajyer Klinik Psikolog -Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi (Psikoz Servisi)

Stajyer Psikolog– İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi

Stajyer Psikolog -İ. Ü. Çapa Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler Psikoloji Laboratuvarı  Prof.Dr. Öget Öktem TANÖR’ün gözetiminde

Stajyer Psikolog -Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi (Psikoz Servisi)

Stajyer Psikolog– İstanbul Adalet Sarayı (Çocuk ve Aile Mahkemeleri)

Alınan Eğitimler

EMDR I. Düzey Temel Eğitimi Davranış Bilimleri Enstitüsü

EMDR II. Düzey İleri Seviye Eğitimi Davranış Bilimleri Enstitüsü

EMDR Sık Kullanılan Protokoller  Haldem Psikoloji ve Nöropedogoji Enstitüsü

EMDR Bilişsel Müdahaleler Salt Psikoloji Enstitüsü

Çift ve Evlilik Terapileri Temel ve İleri Seviye Prof. Dr. Hürol FIŞILOĞLU

Aldatma Çalışma Grubu  Prof. Dr. Hürol FIŞILOĞLU

Metaforlarla Doğru İlişki Prof. Dr. Hürol FIŞILOĞLU

Bağlanma Odaklı Psikodinamik Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi  Eğitimi  Yrd. Doç. Dr. İpek Güzide PUR

Bağlanma Odaklı Psikodinamik Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyon Eğitimi  Yrd. Doç. Dr. İpek Güzide PUR

Psikanalitik Yönelimli Psikopatoloji  Doç. Dr. Neslihan ZABCI

Çocuğun Psikoseksüel Gelişimi  Doç. Dr. Neslihan ZABCI

Bilişsel Davranışçı Terapi  Yrd. Doç. Dr. Başak BAHTİYAR

Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları  Yrd. Doç. Dr. Kuntay ARCAN

Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Terapi Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar

Maya Vakfı & AÇSHB Sosyal Hizmet Merkezlerine Yönelik Travma ve PsikososyalMüdahale

Bağımlılık Temel Eğitimi T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Bağımlılığa Yaklaşım Eğitimi Prof. Dr. Kültegin Ögel

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü NARKO-REHBER (Uyuşturucu Madde Bağımlılığı)

Personita Terapötik Kartlar Uygulayıcı Eğitimi  Doç. Dr. Durmuş ÜMMET

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Eğitim Programı Eğitici Eğitimi Programı

Rorschach ve Projektif Testler Eğitimi  Prof. Dr. Tevfika İKİZ

Türk Psikologlar Derneği Nöropsikolojik Değerlendirme Testleri

MOXO Dikkat Testi Uygulayıcı Eğitimi

CNS VitalSigns (Bilişsel Performans ve Dikkat Testleri) Uygulayıcı Eğitimi

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

Verilen Eğitim & Seminerler

Maltepe Üniversitesi “Ergenlik Sürecinde Psikososyal Gelişim ve Arkadaş Seçimi” (Çocuk Gelişimi Bölümü Dersi)

Maltepe Üniversitesi (Psikoloji Bölümü Dersi) “Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği”

Yeşil Işık Psikloloji “Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi”

Yeşil Işık Psikloloji “Çocuklarda Davranış Problemleri ve Çözüm Teknikleri”

Sağlık Bilimleri Üniversitesi “Sosyal Hizmet Merkezlerinde Psikolog Olmak”

İstanbul Ticaret Üniversitesi “Sosyal Hizmet Merkezlerinde Psikolog Olmak”

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi “Sosyal Hizmet Merkezlerinde Psikolog Olmak”

Ataşehir Belediyesi Neşet Ertaş Kültür Merkezi “Çocuklarda DavranışProblemleri” 

Uluslararası Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği “COVID-19 Sürecinde Sağlık Çalışanlarının (UMKE-DER) Çocuklarıyla İletişimi ve Başetme Mekanizmaları”

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Trakya “Çocuk ve Ergeni Tanıma ve Müdahale Teknikleri Eğitimi” Kalkınma Ajansı iş birliği çerçevesinde projesinde eğitmen

Aile Eğitim Programı kapsamında yüzlerce okul ve çeşitli kurumlarda Aile Eğitimi vermiştir.

İletişime Geç

Aşağıda bulunan formu doldurarak uzmanımız ile iletişime geçebilir ve profesyonel yardım alabilirsiniz.