OYUN TERAPİSİ

Oyun, çocuğun kendini en rahat ve açık şekilde ifade edebildiği yerdir. Oyun, çocuğun kimseden öğrenemeyeceği konuları kendi yaşayarak öğrenmesidir. Aynı zamanda çocukların yetişkinlerle ilişki geliştirmeleri, neden-sonuç ilişkileri geliştirmeleri, stresli yaşam olayları ile yüzleşmeleri ve sosyal becerileri öğrenmeleri için en etkili araçtır.

 Oyun terapisi ise çocuğa oyun ve oyuncaklar aracılığıyla ihtiyaçlarını belirleme ve ifade etme fırsatı verir. Çocuğa oyun yoluyla kendini ifade etme olanağı sağlarken, bilgilerini yeniden düzenleme fırsatı da verilir.

“Oyuncaklar çocuğun kelimeleri, oyunu ise ne anlatmak istediğidir.”

Haim. G. GINOTT