Bağımlılık Terapisi

Bağımlılığın davranışsal, sosyal, biyolojik ve genetik nedenleri vardır; Ancak bağımlılığı açıklamak için tek bir neden yeterli değildir. Kişinin psikolojik özellikleri, genetik yatkınlığı, çevresel faktörleri, maddeye ulaşılabilirliği, aile yapısı, sosyal çevresi ve kültürel özellikleri bağımlı hale gelmesinde en önemli etkenlerdir.  Bağımlılık kişinin belirli bir maddeye veya davranışa karşı bağımlılık geliştirdiği ve bunu kontrol edememesi durumudur.

Çalışılan Alanlar