EBEVEYN DANIŞMANLIĞI

Ebeveyn Danışmanlığı, hamilelik, bebeklik, çocukluk ve ergenlik döneminde çocukları olan ailelerin çocuklarını sağlıklı bir biçimde yetiştirmesine yardımcı olan bir danışmanlık türüdür. Ebeveyn danışmanlığı çocuk ve ergenlerle çalışırken önemli bir yer kaplar.

Amaç; çocuğun karşılanması gereken duygusal ve fiziksel gereksinimlerini, çocuğun gelişim özelliklerini, yaş döneminin gerektirdiği davranış özelliklerini ayırt etme, çocuğun yaşına uygun gelişiminin sağlıklı bir şekilde ilerleyip ilerlemediğini tespit etme, duygusal sağlığı yerinde olan çocuklar yetiştirmek için sağlıklı, işlevsel ebeveynlik becerileri kazandırmaktır.