EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Türkçe açılımıyla Göz Hareketleri İle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bugüne kadar her yaştan milyonlarca kişinin farklı tiplerde psikolojik rahatsızlıklarının başarıyla tedavi edilmesini sağlamıştır.

Her gün beynimiz binlerce anı kaydeder, bu anıların bazıları olumlu bazıları olumsuz bir çoğu ise önemsiz ve ne tür olanlardan oluşur olumlu ve ne tür anılar bilgi işleme sürecinden normal bir şekilde geçip belleğe atılır.

Olumsuz ve travmatik anılar ise tıpkı bilgisayara giren virus gibi bu süreci bozarlar. bu anılar anlamlandırma sürecinin normal çalışmasını engeller. olumsuz anı sadece geçmişte yaşamakla kalmaz etkisine hala bugün yaşanmışcasına canlı olarak sürdürür.

Emdr bu tür anıların sağlıklı işlenmesini sağlayan bir terapidir. terapi sırasında beynin sağ ve sol yarım küreleri uyarılarak travma sırasında beynin yapamadığı işlemin yapılmasını sağlar.

Kilitli kalmış anı ile diğer anı ağları arasında ilişki kurulması öğrenmenin sağlanarak bilginin adaptif bir şekilde depolanması ile mümkün olur. Bu da rahatsız edici anının etkisini azaltır ve kişi anıyı yeni ve sağlıklı bir bakış açısıyla görür.

EMDR Terapisi Nasıl Uygulanır?

Emdr terapisinde sekiz aşamalı üç yönlü (geçmiş şimdi gelecek) bir protokol uygulanır. hedef geçmişte yaşanan anıların yeniden işlenerek duyarsızlaşmasının sağlanması, bugünkü semptomların tedavisi, danışanın gelecekte karşılaşacağı benzer sorunlar karşısında kazandığı olumlu inanç ve duyguların geliştirildiği yeni bakış açısının yönlendirildiği davranışları gösterebilmesidir.

Olumsuz Her Şeyi Unutturur mu?

Emdr rahatsız edici acı veren anıyı unutturmaz ancak terapi sonrası bu acı yüzünden hissedilen öfke korku Üzüntü kaygı hayal kırıklığı gibi tüm olumsuz duyguların ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Normalde beynimiz her zaman yeniliklere uyum sağlamaya programlıdır. canımızı yakan bir olay tıpkı bir yerimizi kanattığımız zaman gibi başlangıçta yoğun bir acı verirken sonrasında fizyolojik olarak acı azalmaya başlar.

Ancak travmatik anılarda bu gerçekleşmez ve duygular sanki olay şu an oluyormuş gibi yaşanı. emdr bu durumun ortadan kalkmasına yardımcı olur.

EMDR Ne Kadar Sürer?

Literatürde kısa süreli terapiler grubunda yer alır. EMDR terapisinin ne kadar süreceği sorunun tipi, danışanın bugünkü yaşam koşulları, önceki travmaların sayısı ve etkisi ile bağlantılıdır. her kişinin bilgileri kendi değerleri ve deneyimleri doğrultusunda kendine has bir biçimde işlenmesi de süreyi etkiler.

EMDR ile Hangi Sorunlar Çalışılır?

EMDR’ye göre psikolojik veya psikosomatik rahatsızlıkların çoğunluğunun işlenmemiş anılara bağlı olması klinik uygulama alanını giderek genişletmiş bir çok sorunun verimli ve hızlı bir şekilde tedavisinin sağlandığı görülmüştür.