Yaşlı Danışmanlığı

Doğumla başlayan yaşam döngüsü yaşlanma ile tamamlanır. Yaşlanmanın fiziksel, zihinsel, bedensel, biyolojik, sosyal, değişimleri görülmektedir. Değişimler, yaşamın diğer süreçlerine göre daha çok kayıpla ilgilidir. Hemen her düzeydeki değişim ve dönüşümler ruhsal yaşam ve ilişkileri direk olarak etkilemektedir. Yaşlı danışmanlığı, yaşlı insanların ruh sağlığı ve duygusal ihtiyaçlarına odaklanan bir danışmanlık şeklidir.